+91 491 2583314, 2584140    snapspalakkad@gmail.com   

Class X Toppers - CBSE Exam 2018


Sreelakshmi
97.4%

Hima S
96.4%

Aswani S
96.2%

Nandana P
96%

Poojitha Prakash
95.8%

Sneha Saviour
95.8%

Aiswarya Mani
95.6%

Vismaya
94%

I Shifana
93.2%

Aanjanan J
93%

Gokuldas V
95.8%

Vishnu M
92.2%

Sanjay Krishna C
90.8%

Rajasree R
90.8%

S Sai Priytam
90.6%

Rajdeep V
90%

Class XII Toppers - CBSE Exam 2018


Sneha K
Sci 94.8%

Abhithya S
Sci 82.2%

Ancy H
Bio-93%

Yadhu Krishna. V
Comm. 95%

R Harish
Comm. 89.2%

Reshma B
Comm. 89%

Suraj Menon
Bus.Stu 95%